DNI/NIF:*
Llinatges:*
Data naixement:*
Nom:*
Sexe:*
Adreça:*
C.P.:*
Localitat:*
Telèfon:
-
E-mail:*
Contactar amb mi per:*
Manifest la meva voluntat de formar part de la CGT de les Illes Balears, dins el Sindicat que correspongui:*
Sector:*
Empresa de treball:*
Sucursal de treball:
Telèfon Empresa:
-
Fax:
-
Vull pagar la quota:*
IBAN:
Número d'empleat:

IMPORTANT: L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mitjançant l’acceptació d’aquest formulari dono el meu consentiment exprés i per escrit per a que la CGT-Balears dugui a terme la cessió de les meves dades a l’empresa a on treballo, únicament per procedir al cobrament de la Quota Sindical.

També manifest haver llegit i estar d’acord amb la clàusula LO 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Informació.

IMPORTANT: L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mitjançant l’acceptació d’aquest formulari dono el meu consentiment exprés i per escrit per a que la CGT-Balears dugui a terme la cessió de les meves dades a l’entitat bancària indicada, únicament per procedir al cobrament de la Quota Sindical.

També manifest haver llegit i estar d’acord amb la clàusula LO 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Informació.

Hi estic d'acord:*
Verificació: